top of page

SERGİ SALONU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşme, bir tarafta …, (İşbu sözleşmede bundan böyle SERGİ SAHİBİ olarak anılacaktır) ile bir tarafta Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sok. No:15 Kadıköy / İstanbul adresinde mukim LUNA SANAT KAFE RESTORAN TİCARET VE TURİZM LİMİTED ŞİRKETİ (İşbu sözleşmede bundan böyle LUNA GRANDE ART olarak anılacaktır) arasında düzenlenmiştir.  

1. İşbu Sözleşmenin konusu; … tarihinde LUNA GRANDE ART tarafından temin edilen Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sok. No:15 Kadıköy / İstanbul adresinde yer alan galeri alanında düzenlenecek görsel sanatlar sergisinde SERGİ SAHİBİ’nin eserlerinin sergilenmesi ve satışına ilişkin tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesinden ibarettir.

2. İşbu Sözleşme uyarınca SERGİ SAHİBİ’nin sergilenmesini istediği ve LUNA GRANDE ART tarafından uygun görülen eserlerini … tarihine kadar LUNA GRANDE ART yetkilisine teslim edecek ve organizasyonun bitmesi ile satışı yapılmayan eserini serginin bitim tarihinin ertesi haftasında, 7 iş günü içerisinde teslim ve iade alabilecektir. Sergi sonlandıktan sonra en geç 7 iş günü içerisinde ESER SAHİBİ'nin bizzat kendisi ya da yakını / tanıdığı tarafından teslim alınmayan eserlerin akıbeti hakkında LUNA GRANDE ART kesinlikle sorumluluk kabul etmemektedir. Sergi bitiminde satışı yapılmayan eserlerini işbu sözleşme hükümleri uyarınca 7 iş günü içinde teslim almayan SERGİ SAHİBİ, eserin/eserlerinin kaybolmasından veyahut zarar görmesi gibi durumlardan LUNA GRANDE ART‘ın kusurlu veya kusursuz, maddi veya manevi hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3. SERGİ SAHİBİ, LUNA GRANDE ART’ın sergi tarihini belirleme ve değiştirme hakkına sahip olduğunu kabul ve beyan eder. Eserlerin sergi açılış tarihine kadar LUNA SANAT GALERİSİ’ne teslim edilmemesi halinde serginin gerçekleşmesi mümkün olmayıp, işbu sözleşme kendiliğinden fesih olmuş sayılacaktır. Bu durumda SERGİ SAHİBİ tarafından yapılmış olan ödemelerin iadesi kesinlikle söz konusu değildir.

4. SERGİ SAHİBİ, LUNA GRANDE ART’a teslim ettiği eserlerin beyan edilen sanatçıların bizzat kendi eli ürünü olduğunu, tüm fikri mülkiyet haklarının kendilerine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder. Sergide sergilenecek eserlere ilişkin her türlü mali hak ve telif hakkı taleplerinden ve sergide sergilenen eserleri ile ilgili olarak söz konusu üçüncü şahıslarla çıkması muhtemel ihtilaflardan, doğabilecek tüm zarar ve ziyanlardan tamamen sorumlu olduğunu, üçüncü kişilerin herhangi bir ihtilaf sonucunda LUNA GRANDE ART’tan talepte bulunması halinde yöneltilen her türlü hukuki/tazminat/cezai sorumluluğu hiçbir dava veya yargılamaya gerek kalmaksızın LUNA GRANDE ART’tan gelecek ilk talep anında bizzat üstleneceğini, her türlü cezai ve maddi talepte LUNA GRANDE ART’ın hiçbir sorumluluğu olmayacağını işbu sözleşme ile gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.  

5. SERGİ SAHİBİ, sanatçıların yarattığı tasarım ve tasarımla ilişkili olarak meydana getirdiği sair her türlü eserin FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU (Kısaca ‘FSEK’ olarak anılacaktır)’nun 21., 22., 23., 24. ve 25. maddelerinde tanımlanan işleme, çoğaltma, yayma ve teslim işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla kullanılmak üzere, herhangi bir süre ve sayı sınırlaması olmaksızın sahip olduğunu ve işbu hakkından dolayı LUNA GRANDE ART’a işbu projede sergilenmek ve satışı yapılması amacıyla verdiğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.  

6. SERGİ SAHİBİ, LUNA GRANDE ART’da sergilenecek olan eserlerin fotoğraflarının etkinlik kapsamında yapılacak olan faaliyetlerde, internet dahil olmak üzere her türlü yazılı ve görsel ortamda yayınlanmasına muvafakat ettiğini ve sergi süresinin uzatılması veya sergi tekrarı halinde veyahut LUNA GRANDE ART’ın resmi internet sitesi ile yaptığı duyurularda kullanılacak mezkur fotoğraflar üzerinde herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını işbu Sözleşme ile gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. 

7. SERGİ SAHİBİ, işbu sözleşme ile sahip olduğu tüm hakları veyahut bir kısmını hiçbir nam ve şekil altında 3. Kişilere devir edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.   

8. LUNA GRANDE ART, SERGİ SAHİBİ’nin sergilenmesi ve satılması amacıyla verdiği eserinin/eserlerinin sergi süresince satılması halinde satılan eserinin bedeli üzerinden herhangi bir pay (komisyon) talebinde bulunmayacağını gayrikabili rücu olarak kabul beyan ve taahhüt etmektedir. 

9. SERGİ SAHİBİ’nin sergilenmesini talep ettiği eserlerin mevcut askı sistemlerine asılmasından ve sergi salonunun temizliği ve düzenlenmesinden sorumludur. Eserlerin sergilenmesi için gerekli olan tüm askı sistemi ekipmanları LUNA GRANDE ART tarafından temin edilecektir.

10. Standart galeri kiralama ücreti 25.000 TL + KDV şeklindedir. Söz konusu kiralama bedeline serginin ilk günü gerçekleştirilecek olan tercihen alkollü ya da alkolsüz açılış kokteyli organizasyonu (resepsiyon), sergi tanıtım afişi tasarımı, sosyal medya tanıtımı gibi kalemler dahildir. SERGİ SAHİBİ, bu tutarın yarısının SERGİ SAHİBİ tarafından talep edilen tarihlerin rezervasyonu öncesinde, kalan yarısının da sergi tarihinden bir ay önce LUNA GRANDE ART tarafından tahsil edileceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Ödeme aşağıda bilgileri verilmiş olan banka hesabına havale olarak yapılacaktır.

YAPI KREDİ BANKASI / 965 - ALTIYOL ŞUBESİ

Name / Title: LUNA SANAT KAFE RESTORAN TİCARET VE TURİZM LİMİTED ŞİRKETİ

IBAN: TR31 0006 7010 0000 0078 1099 54

11. Sergilenecek eserlerin sergi salonuna taşınmasından ve eserlerin yerlerine asılmasından SERGİ SAHİBİ sorumludur. Bununla beraber SERGİ SAHİBİ eserlerin yerlerine asılması için gerekli olan tüm ekipmanı temin edeceğini taahhüt ve kabul eder. Eserlerin taşınması veya kargo süreci esnasında eserlerin zarar görmesi durumunda LUNA GRANDE ART herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir.

12. SERGİ SAHİBİ sergi organizasyonunu kapsayan hafta süresince ulaşım konaklama ve benzeri ihtiyaçlarından kendileri sorumludur.

13. İşbu sözleşme ile ilgili olarak doğabilecek tüm vergi ve harçlar SERGİ SAHİBİ tarafından karşılanacaktır. 

14. İşbu sözleşmede yazan hükümlerin bir veya birkaçının hükümsüz kalması, iptal edilmesi halinde kalan hükümlerin yürürlükte ve geçerli olduğunu taraflar kabul, beyan ve taahhüt ederler. 

15. İşbu sözleşme ile ilgili olarak ortaya çıkacak tüm uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.  

 

On beş maddeden oluşan işbu sözleşme bir asıl nüsha olarak düzenlenmiş ve yukarıda belirtilen tarihte imzalanarak yürürlüğe girmiştir.

bottom of page