top of page

ESER PAYLAŞIMI SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşme, bir tarafta_______________________________________________________________________ adresinde mukim__________________ T.C. Kimlik No.lu Sn. ________________________(İşbu sözleşmede bundan böyle ESER SAHİBİ olarak anılacaktır) ile bir tarafta Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sok. No:15 Kadıköy / İstanbul adresinde mukim LUNA SANAT KAFE RESTORAN TİCARET VE TURİZM LİMİTED ŞİRKETİ (İşbu sözleşmede artık LUNA GRANDE ART olarak anılacaktır) arasında geçerlidir.

1. İşbu Sözleşmenin konusu; LUNA GRANDE ART tarafından yönetilen 16K organik takipçili ve yüksek etkileşimli Instagram platformu (@luna.art.gallery) 'de ESER SAHİBİ'nin eserinin gönderi (post) ve hikaye (story) formatında paylaşımına ilişkin tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesinden ibarettir.   

 

2. ESER SAHİBİ gönderi  ve hikaye formatında paylaşılmasını istediği içeriklerin görselleri ve paylaşımda etiketlenmesini istediği sayfanın bilgilerini e-mail (luna.sanat.galerisi@gmail.com) üzerinden LUNA GRANDE ART ile paylaşmak zorundadır. LUNA GRANDE ART kendisine ulaştırılan ESER SAHİBİ'nin eserinin gönderi (post) ve hikaye (story) formatında dilediği bir vakitte paylaşma hakkına sahiptir.

 

3. Çıplaklık, şiddet, siyasi unsurlar ihtiva eden içeriklerin paylaşımı söz konusu değildir.

 

4. ESER SAHİBİ, yarattığı tasarım ve tasarımla ilişkili olarak meydana getirdiği sair her tülü eserin FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU (Kısaca ‘FSEK’ olarak anılacaktır)’nun 21., 22., 23., 24. ve 25. maddelerinde tanımlanan işleme, çoğaltma, yayma ve teslim işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla kullanılmak üzere, herhangi bir süre ve sayı sınırlaması olmaksızın sahip olduğunu ve işbu hakkından dolayı LUNA GRANDE ART’a işbu projede sergilenmek amacıyla verdiğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.  

5. Hizmet süresince LUNA GRANDE ART olası eser satışlarından komisyon almayacaktır. LUNA GRANDE ART hizmet süresince ESER SAHİBİ 'ne kesinlikle herhangi bir satış garantisi vermemektedir.

 

6. ESER SAHİBİ, LUNA GRANDE ART’a teslim ettiği eserlerin bizzat kendi eli ürünü olduğunu, tüm fikri mülkiyet haklarının kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder. Sergide sergilenecek eserlere ilişkin her türlü mali hak ve telif hakkı taleplerinden ve sergide sergilenen eserleri ile ilgili olarak söz konusu üçüncü şahıslarla çıkması muhtemel ihtilaflardan, doğabilecek tüm zarar ve ziyanlardan tamamen sorumlu olduğunu, üçüncü kişilerin herhangi bir ihtilaf sonucunda LUNA GRANDE ART’tan talepte bulunması halinde yöneltilen her türlü hukuki/tazminat/cezai sorumluluğu hiçbir dava veya yargılamaya gerek kalmaksızın LUNA GRANDE ART’tan gelecek ilk talep anında bizzat üstleneceğini, her türlü cezai ve maddi talepte LUNA GRANDE ART’ın hiçbir sorumluluğu olmayacağını işbu sözleşme ile gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.  

7. ESER SAHİBİ, işbu sözleşme ile sahip olduğu tüm hakları veyahut bir kısmını hiçbir nam ve şekil altında 3. Kişilere devir edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.   

8. Instagram eser paylaşım hizmeti ücreti gönderi + hikaye başına 500 TL + KDV şeklindedir. Katılım bedelinin tamamı sözleşmenin hizmet öncesinde LUNA GRANDE ART tarafından tahsil edilecektir. Ödemeler, aşağıda bilgileri verilmiş olan banka hesabına havale/EFT olarak yapılabilmektedir.

YAPI KREDİ BANKASI / 965 - ALTIYOL ŞUBESİ

Name / Title: LUNA SANAT KAFE RESTORAN TİCARET VE TURİZM LİMİTED ŞİRKETİ

IBAN: TR31 0006 7010 0000 0078 1099 54

 

9. İşbu sözleşmede yazan hükümlerin bir veya birkaçının hükümsüz kalması, iptal edilmesi halinde kalan hükümlerin yürürlükte ve geçerli olduğunu taraflar kabul, beyan ve taahhüt ederler.  

10. İşbu sözleşme ile ilgili olarak ortaya çıkacak tüm uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.   

On (10) maddeden oluşan işbu Sözleşme bir asıl nüsha olarak düzenlenmiş ve yukarıda belirtilen tarihte imzalanarak yürürlüğe girmiştir.

LUNA GRANDE ART

ESER SAHİBİ

bottom of page