top of page

SANATÇI ÜYELİĞİ SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşme, bir tarafta_______________________________________________________________________ adresinde mukim__________________ T.C. Kimlik No.lu Sn. ________________________(İşbu sözleşmede bundan böyle SANATÇI olarak anılacaktır) ile bir tarafta Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sok. No:15 Kadıköy / İstanbul adresinde mukim LUNA SANAT KAFE RESTORAN TİCARET VE TURİZM LİMİTED ŞİRKETİ (İşbu sözleşmede artık LUNA GRANDE ART olarak anılacaktır) arasında geçerlidir.

1. İşbu Sözleşmenin konusu; LUNA GRANDE ART tarafından SANATÇI'ya birbirinden değerli sanatçıların ve eserlerin yer aldığı Luna Grande Müzayede platformunda (www.lunagrandemuzayede.com) yer temin edilmesi ve SANATÇI'nın özgün sanat eserlerinin hem online mağaza sekmesinde hem de NFT platformunda satışa çıkarılmasıdır.

2. LUNA GRANDE ART tarafından SANATÇI için özel oluşturulacak olan sanatçı profilinde detaylı özgeçmişe, SANATÇI portfolyosuna ve SANATÇI'nın satışa sunmak istediği 5 adet özgün sanat eserine Luna Grande Müzayede platformunun online mağazasında, ayrıca 5 diğer eserine online müzayedede 1 yıl süreyle yer verilecektir. Bu süre zarfında SANATÇININ maksimum 20 adet eseri NFT formatına çevrilip, LUNA GRANDE ART'ın NFT koleksiyonunda 1 yıl süreyle satışa sunulacaktır.

 

3. İşbu Sözleşme uyarınca SANATÇI ve LUNA GRANDE ART'ın ortaklaşa belirlemiş olduğu bir başlangıç fiyatı üzerinden eserler satışa sunulacaktır. Eserlerin başlangıç fiyatlarının belirlenmesinde son karar hakkı SANATÇI'ya aittir. LUNA GRANDE ART sanatçı arzu etmesi durumunda ekspertiz konusunda yardımcı olacaktır.

4. SANATÇI satışa sunmak istediği eserlerin eserlerin, eserin tamamını alacak şekilde çekilmiş en az bir fotoğrafı ve eser bilgileriyle birlikte (Sanatçı, Boyut, Teknik, Başlangıç Fiyatı, Teknik, Yıl) aşağıda yer alan e-mail adresi ve whatsapp hattı üzerinden LUNA GRANDE ART ile paylaşmak zorundadır.

E-Mail: luna.sanat.galerisimail.com

Whatsapp: +90 552 277 66 42

 

5. Sanatçı üyeliği süresince LUNA GRANDE ART olası eser satışlarından komisyon almayacaktır. Her etkinlikte muhtelif sayıda eser satışına aracılık etmekle beraber LUNA GRANDE ART sanatçı üyeliği süresince SANATÇI'ya kesinlikle satış garantisi vermemektedir.

6. SANATÇI, LUNA GRANDE ART'a sergilenmesi için paylaştığı eserlerin bizzat kendi eli ürünü olduğunu, tüm fikri mülkiyet haklarının kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder. Sergide sergilenecek eserlere ilişkin her türlü mali hak ve telif hakkı taleplerinden ve sergide sergilenen eserleri ile ilgili olarak söz konusu üçüncü şahıslarla çıkması muhtemel ihtilaflardan, doğabilecek tüm zarar ve ziyanlardan tamamen sorumlu olduğunu, üçüncü kişilerin herhangi bir ihtilaf sonucunda LUNA GRANDE ART’tan talepte bulunması halinde yöneltilen her türlü hukuki/tazminat/cezai sorumluluğu hiçbir dava veya yargılamaya gerek kalmaksızın LUNA GRANDE ART’tan gelecek ilk talep anında bizzat üstleneceğini, her türlü cezai ve maddi talepte LUNA GRANDE ART’ın hiçbir sorumluluğu olmayacağını işbu sözleşme ile gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.  

7. SANATÇI, yarattığı tasarım ve tasarımla ilişkili olarak meydana getirdiği sair her tülü eserin FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU (Kısaca ‘FSEK’ olarak anılacaktır)’nun 21., 22., 23., 24. ve 25. maddelerinde tanımlanan işleme, çoğaltma, yayma ve teslim işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla kullanılmak üzere, herhangi bir süre ve sayı sınırlaması olmaksızın sahip olduğunu ve işbu hakkından dolayı LUNA GRANDE ART’a işbu projede sergilenmek ve satışı yapılması amacıyla verdiğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.  

8. SANATÇI, LUNA GRANDE ART’da sergilenecek olan eserlerinin fotoğraflarının etkinlik kapsamında yapılacak olan faaliyetlerde, internet dahil olmak üzere her türlü yazılı ve görsel ortamda yayınlanmasına muvafakat ettiğini ve sergi süresinin uzatılması veya sergi tekrarı halinde veyahut LUNA GRANDE ART’ın resmi internet sitesi ile yaptığı duyurularda kullanılacak mezkur fotoğraflar üzerinde herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını işbu sözleşme ile gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. 

9. SANATÇI, işbu sözleşme ile sahip olduğu tüm hakları veyahut bir kısmını hiçbir nam ve şekil altında 3. Kişilere devir edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.   

10. ESER SAHİBİ işbu sözleşme ile  yukarıda belirtilen sergi tarihleri süresince _____ uzunluğundaki duvar alanını kiralama ve bu alanın dışına taşmamak kaydı ile eserlerini sergileme hakkına sahip olacaktır. Eserlerde konu ve teknik kısıtlaması bulunmamaktadır. ESER SAHİBİ’nin işbu hususa ilişkin itiraz hakkı yoktur.

11. Standart 1 yıllık sanatçı üyeliği hizmet bedeli 5.000 TL (Türk Lirası) + KDV şeklindedir. Üyelik hizmet bedeli üyelik başlangıcından önce tahsil edilecektir. Ödemeler, site üzerinden kart ile veya aşağıda bilgileri verilmiş olan banka hesabına havale/EFT olarak yapılabilmektedir.

YAPI KREDİ BANKASI / 965 - ALTIYOL ŞUBESİ

Name / Title: LUNA SANAT KAFE RESTORAN TİCARET VE TURİZM LİMİTED ŞİRKETİ

IBAN(TL): TR31 0006 7010 0000 0078 1099 54

IBAN(USD): TR15 0006 7010 0000 0034 4359 92

IBAN(EURO): TR87 0006 7010 0000 0030 7618 88

 

12. İşbu sözleşme ile ilgili olarak doğabilecek tüm vergi ve harçlar SERGİ SAHİBİ tarafından karşılanacaktır.  

13. İşbu sözleşmede yazan hükümlerin bir veya birkaçının hükümsüz kalması, iptal edilmesi halinde kalan hükümlerin yürürlükte ve geçerli olduğunu taraflar kabul, beyan ve taahhüt ederler.  

14. İşbu sözleşme ile ilgili olarak ortaya çıkacak tüm uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.   

15. İşbu sözleşme bir asıl nüsha olarak düzenlenmiş ve yukarıda belirtilen tarihte imzalanarak yürürlüğe girmiştir.

bottom of page